Domény

Co mám dělat, když se dozvím, že si někdo zaregistroval podobnou doménu, aby mě poškodil?

Situace, kdy si konkurence zaregistruje doménu, která je velmi podobná nebo identická s již existující doménou, aby získala finanční výhodu nebo aby způsobila škodu majiteli původní domény, se nazývá Cybersquatting. Takové jednání je zakázané a pokud k němu již došlo a majiteli původní domény vznikla škoda, je nutné se obrátit na právníka.

Někdy může dojít ze strany konkurence k použití podobného názvu domény, tzv. Domain name dilution, který nemá za cíl přímou záměnu s již existující doménou, ale může způsobit zmatek u zákazníků a snížit hodnotu původní domény. I takové jednání je v rozporu s dobrými mravy a je právně postižitelné.

Nepodceňujte proto prevenci a registrujte si názvy domén jako ochranné známky a pravidelně monitorujte podobné nebo identické domény, aby Vaše obrana proti Cybesquattingu byla včasná a tím i účinná.

Jaký je rozdíl mezi Cybersquattingem a Typosquatingem?

Typosquatting zahrnuje registraci domény, která obsahuje chybu v názvu původní domény, aby se získala finanční výhoda nebo aby se způsobila škoda majiteli původní domény. Na rozdíl od Cybersquatingu, kdy dochází k registraci podobné nebo identické domény za stejným účelem, aby sezískala finanční výhoda nebo aby se způsobila škoda majiteli původní domény. Právní kroky proti Typosquattingu se neliší od Cybersquattingu a pokud již škoda vznikla tak je třeba se obrátit na právníka.

I v případě Typosquattingu nepodceňujte prevenci a registrujte si názvy domén jako ochranné známky a pravidelně monitorujte podobné domény, mezi kterými můžete najít domény s chybou, aby Vaše obrana proti Typosquattingu byla včasná a tím i účinná.

Co je to Domain Hijacking?

V případě domain hijackingu dochází k neoprávněnému převzetí kontroly nad doménou, například změnou hesla nebo kontaktních údajů. Domain hijacking může mít vážné důsledky pro majitele domény, protože může ztratit kontrolu nad svou doménou a tím i nad svým webem a e-mailovými účty. To může vést k finanční ztrátě, ztrátě zákazníků a poškození reputace. Pokud k útoku na účet majitele domény již došlo, je nutné neprodleně kontaktovat svého správce domény. Pokud se domníváte, že došlo k trestnému činu, obrátit se na orgány činné v trestním řízení. V neposlední řadě je nutné se obrátit na právníka.

Je důležité chránit své účty a domény před domain hijackingem tím, že používáte silná hesla, dvoufaktorovou autorizací a pravidelně kontrolujete své účty a domény. Útok na doménový účet může být proveden i prostřednictvím phishingových e-mailů, malware nebo sociálního inženýrství.Řiďte se proto pravidly bezpečného užívání internetu a internetových aplikací.

Co mám dělat, pokud se dozvím, že někdo jiný prodává na internetu zboží, které porušuje má práva na označení?

Pokud se dozvíte, že někdo jiný prodává na internetu zboží, které je neoprávněně označené, můžete kontaktovat prodejce a upozornit ho, že prodává zboží, které je neoprávněně označené. Pokud prodejce neodpoví nebo odmítne přestat prodávat zboží, je nutné podniknout další právní kroky.

Můžete také kontaktovat správce tržiště, pokud se zboží prodává na online tržišti, a podat stížnost na prodejce. Správce tržiště může mít pravidla proti prodeji neoprávněně označeného zboží a může podniknout kroky k odstranění prodejce.

V každém případě doporučujeme kontaktovat právníka. Prodej neoprávněně označeného zboží na internetu představuje vážné porušení vašich práv duševního vlastnictví. Pokud porušitel nechce spolupracovat, nebo pokud se nedokážete dohodnout na řešení sporu, je vhodné podat žalobu k soudu. I v průběhu soudního řízení je možné uzavřít dohodu o narovnání nebo vzít žalobu zpět po uzavření mimosoudní dohody. Jsme připraveni Vám pomoci při stanovení cílů, vést vyjednávání a zajistit, aby byla řádně chráněna vaše práva na označení.

Jsem vlastník ochranné známky a nyní bych si chtěl zaregistrovat i doménu, ale zjistil jsem, že doménu si již zaregistroval někdo jiný. Co mám dělat?

Pokud jste vlastník ochranné známky a zjistili jste, že někdo jiný již zaregistroval doménu, která obsahuje vaši ochrannou známku, můžete kontaktovat majitele domény a požádat ho o uvolnění domény. Pokud se jedná o neúmyslné porušení vašich práv duševního vlastnictví, může být majitel domény ochoten uvolnit doménu. Pokud se však jedná o úmyslné porušení vašich práv duševního vlastnictví, můžete podat stížnost u správce domény. Správce domény může mít pravidla proti cybersquattingu a může podniknout kroky k odstranění domény. Pokud se jedná o vážné porušení vašich práv duševního vlastnictví, obraťte se na právníka. Jsme připraveni Vám pomoci vést jednání s porušitelem. Pokud porušitel nechce spolupracovat, je vhodné podat žalobu k soudu. I v průběhu soudního řízení je možné uzavřít dohodu o narovnání nebo vzít žalobu zpět po uzavření mimosoudní dohody. Jsme připraveni Vám pomoci při stanovení cílů a zajistit, aby byla účinně chráněna vaše práva z ochranné známky.

V případě dotazů nám volejte na mobil +420603448850 nebo nás kontaktujte písemně