Právní služby

Obory právních služeb

KOREJZOVA LEGAL v.o.s.

Obory právních služeb

Patentové právo

Ochranu vynálezů z oblasti chemie, biochemie, molekulární biologie, genetiky a farmakologie, stavebnictví, inženýrství, strojírenství, elektrického a elektromechanického inženýrství zajišťujeme doma i v zahraničí.

Více informací

Ochranné známky a designy

Svým klientům pomáháme chránit jejich jedinečnost zejména prostřednictvím registrací ochranných známek a designů. Díky bohatým zkušenostem s praxí více jak 25 let v oboru Vám zajistíme to nejlepší řešení pro ochranu Vašich označení.

Více informací

Monitoring

Monitoring je účinnou obranou proti rozmělňování známkových práv, snižování hodnoty ochranných známek a připuštění konkurence do hry. Cílem je zabránit zápisu stejných nebo zaměnitelně podobných známek do rejstříku a vyloučit podobná označení z ochrany.

Více informací

Konzultační služby

Nabízíme individuální konzultační služby v sídle naší kanceláře. Pro mimopražské nebo zaneprázdněné klienty nabízíme konzultace prostřednictvím videohovoru nebo chatu.

Více informací

Vymáhání práv z duševního vlastnictví

Duševní vlastnictví je nehmatatelná, avšak o to důležitější součást podnikání. Díky spolupráci patentových zástupců s advokáty můžeme poskytovat efektivní právní pomoc ve všech střetech, ke kterým v oblasti duševních práv dochází.

Více informací

Soutěžní právo

Tržní prostředí a soutěžení mezi podnikateli je hnacím motorem růstu ekonomiky, pokud má hospodářská soutěž svá pravidla a pevný rámec. Obranou proti nekalým praktikám, které jsou v rozporu s dobrými mravy, je právo proti nekalé soutěži.

Více informací

Autorská práva a doménové spory

Díla literární, umělecká a vědecká nelze volně užít bez souhlasu autorů nebo nositelů práv. Nelze také obsahem webové stránky nebo i zvoleným názvem domény zasahovat do práv vlastníkům dřívějších autorských práv a/nebo práv na označení.

Více informací

Licenční právo a převody technologií

Držitelé práv duševního vlastnictví mohou využívat svá práva udělováním licencí na určitou technologii. Transfery technologií zpravidla zvyšují hospodářskou výkonnost a podporují hospodářskou soutěž.

Více informací

Pracovní právo

Pokud potřebujete řešit vztahy související s výkonem práce, jako je pracovní poměr, dovolená, mzda, odpovědnost za škodu, ochranu zdraví, obraťte se na nás. Zajišťujeme také pracovní povolení a víza pro cizince včetně jednání na příslušných úřadech.

Více informací

Občanské právo

Vyřešíme problémy, které vás trápí v soukromé sféře vztahů, ať už se jedná o majetkové vztahy fyzických nebo právnických osob, vztahy mezi fyzickými osobami, právnickými osobami a státem a dále vztahy vyplývající z práva na ochranu osobnosti.

Více informací

IP Scan

Pro malé a střední podniky je výborným nástrojem ochrany duševního vlastnictví využití dotací fondu SME. Pomocí služby IP Scan se nejdříve provede komplexní analýza podnikání, na kterou navazují další kroky vedoucí k ochraně průmyslových a duševních práv.

Více informací

V případě dotazů nám volejte na mobil +420603448850 nebo nás kontaktujte písemně