Advokátní a patentová kancelář

Ochrana průmyslového a duševního vlastnictví od roku 1992

KOREJZOVA LEGAL v.o.s.

Právní služby

Ochrana průmyslového a duševního vlastnictví je naším hlavním předmětem činnosti již více jak 25 let a za tím účelem sdružejeme advokáty a patentové zástupce, kteří poskytují komplexní služby v daném oboru.

Patentová kancelář se specializuje především na ochranu předmětů průmyslových práv, jako jsou patenty na vynálezy, ochranné známky a designy, to vše v mezinárodním měřítku.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby týkající se vymáhání průmyslových práv při jejich porušení, při nekalé soutěži nebo ve věcech doménových sporů, nebo při sporech v rámci práva autorského, ale i občanského, obchodního, pracovního a korporátního práva pro domácí i zahraniční klienty, nejčastěji při mezinárodním podnikání.

 

Patentové právo

Ochranu vynálezů z oblasti chemie, biochemie, molekulární biologie, genetiky a farmakologie, stavebnictví, inženýrství, strojírenství, elektrického a elektromechanického inženýrství zajišťujeme doma i v zahraničí.

Více informací

Pracovní právo

Pokud potřebujete řešit vztahy související s výkonem práce, jako je pracovní poměr, dovolená, mzda, odpovědnost za škodu, ochranu zdraví, obraťte se na nás. Zajišťujeme také pracovní povolení a víza pro cizince včetně jednání na příslušných úřadech.

Více informací

Ochranné známky

Svým klientům pomáháme chránit jejich jedinečnost zejména prostřednictvím registrací ochranných známek a designů. Díky bohatým zkušenostem s praxí více jak 25 let v oboru Vám zajistíme to nejlepší řešení pro ochranu Vašich označení.

Více informací

Licenční právo a převody technologií

Držitelé práv duševního vlastnictví mohou využívat svá práva udělováním licencí na určitou technologii. Transfery technologií zpravidla zvyšují hospodářskou výkonnost a podporují hospodářskou soutěž.

Více informací

Soutěžní právo

Tržní prostředí a soutěžení mezi podnikateli je hnacím motorem růstu ekonomiky, pokud má hospodářská soutěž svá pravidla a pevný rámec. Obrannou proti nekalým praktikám, které jsou v rozporu s dobrými mravy, je právo proti nekalé soutěži.

Více informací

Vymáhání práv z duševního vlastnictví

Duševní vlastnictví je nehmatatelná, avšak o to důležitější součást podnikání. Díky spolupráci patentových zástupců s advokáty můžeme poskytovat efektivní právní pomoc ve všech střetech, ke kterým v oblasti duševních práv dochází.

Více informací

Autorská práva a doménové spory

Díla literární, umělecká a vědecká nelze volně užít bez souhlasu autorů nebo nositelů práv. Nelze také obsahem webové stránky nebo i zvoleným názvem domény zasahovat do práv vlastníkům dřívějších autorských práv a/nebo práv na označení.

Více informací

Občanské právo

Vyřešíme problémy, které vás trápí v soukromé sféře vztahů, ať už se jedná o majetkové vztahy fyzických nebo právnických osob, vztahy mezi fyzickými osobami, právnickými osobami a státem a dále vztahy vyplývající z práva na ochranu osobnosti.

Více informací

Obchodní a korporátní právo

Vytváříme právní zázemí pro podnikatele, ať se naše služby týkají přípravy smluv s obchodními partnery, nebo se vztahují k formě či předmětu jejich podnikání, řeší vztahy mezi společnostmi a jejich orgány a společníky, nebo mezi sebou navzájem.

Více informací

Novinky

17
pro

Mezinárodní konference na téma novely známkového zákona

JUDr. Petra de Brantes si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na JOINT MEETING s názvem “Changes and Challenges in the IP World", kterou spolupořádá LES Česká republika a Slovensko s našimi jižními sousedy LES Austria a LES Hungary v Bratislavě dne 14. ledna 2019. V programu bych Vás ráda upozornila na vystoupení pana Dr. Beránka z ÚPV ČR a paní Mgr. Jitky Mikuličové z ÚPV SK, která se týkají novely známkového zákona s tím, že ostatní přednášky na téma Brexit a IP nebo 3D tisk budou také velice zajímavé.

23
lis

Co přináší novela známkového zákona – Certifikační ochranné známky „volume 3“

Novela známkového zákona přináší do našeho právního řádu od ledna 2019 nový typ ochranné známky, k individuální a kolektivní ochranné známce přibývá známka certifikační. Marné volání po zakotvení certifikačních ochranných známek, které nikdy nebyly v našich zákonech upraveny, bylo nakonec vyslyšeno.

Pobočka Česká republikaSlovensko

+ 420 246 090 111+ 421 246 090 111

Korunní 810/104E, 101 00 Praha 10Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Napište nám

Pobočka SlovenskoČeská republika

Zástupci

Vojtěch Šeferna

Patentový zástupce, Evropský patentový zástupce

Ochrana průmyslových práv, zejm. patentů a užitných vzorů v oboru elektrotechniky, sdělovací techniky, strojírenství, mechaniky a řídící techniky

246 090 111
patents@korejzova.cz

Alena Jeništová

Referentka v patentovém oddělení

Patenty a užitné vzory - správa udržovacích poplatků

246 090 138
patents@korejzova.cz

Ivana Toningerová

Patentová zástupkyně, Evropská známková & designová zástupkyně

Ochrana průmyslových práv, zejm. práv na označení (ochranné známky a průmyslové vzory)

246 090 129
IToningerova@korejzova.cz

Jana Girmanová

Asistentka patentového zástupce

Ochrana průmyslových práv, zejm. patentů a užitných vzorů v oblasti chemie

246 090 122
patents@korejzova.cz

Jana Srpková

Patentová zástupkyně

Registrační řízení průmyslových práv, zejm. ochranných známek a průmyslových vzorů, obnovy platnosti, rejstříkové změny, převody práv

246 090 158
trademarks@korejzova.cz

Karolína Steinerová

Advokátka

Právo průmyslového a duševního vlastnictví, nekalá soutěž, autorské právo, doménové spory, licenční smlouvy, obchodní právo, pracovní a rodinné právo, převody nemovitostí

246 090 120
KSteinerova@korejzova.cz

Lenka Rypová

Patentová zástupkyně

Registrační řízení práv na označení, ochranných známek a průmyslových vzorů

246 090 128
LRypova@korejzova.cz

Petr Ječmen

Patentový zástupce, Evropský patentový zástupce

Ochrana průmyslových práv, zejm. patentů a užitných vzorů v oboru chemie, biochemie a molekulární genetiky

246 090 136
PJecmen@korejzova.cz

Petra de Brantes

Advokátka a společník

Právo průmyslového a duševního vlastnictví, nekalá soutěž, licenční smlouvy, autorské právo, obchodní právo, pracovní a rodinné právo

246 090 125
Pdebrantes@korejzova.cz

Vilém Skála

Patentový zástupce, Evropský patentový zástupce

Ochrana průmyslových práv, zejm. patentů a užitných vzorů v oboru chemie

246 090 111
patents@korejzova.cz

Zdeňka Korejzová

Advokátka a společník

Právo průmyslového a duševního vlastnictví, nekalá soutěž, licenční smlouvy, obchodní a rodinné právo

246 090 111
info@korejzova.cz

Zdeňka Šefernová

Patentová zástupkyně, Evropská patentová zástupkyně

Ochrana průmyslového vlastnictví, zejména patenty a užitné vzory v oblasti farmakologie, genetiky a molekulární biologie

246 090 133
ZSefernova@korejzova.cz

Naše kancelář finančně podporuje

V případě dotazů nás kontaktujte