Chráníme Vaše nápady

Ochrana a vymáhání průmyslových a duševních práv od roku 1992

KOREJZOVA LEGAL v.o.s.

Právní služby

Patentové právo

Ochranu vynálezů z oblasti chemie, biochemie, molekulární biologie, genetiky a farmakologie, stavebnictví, inženýrství, strojírenství, elektrického a elektromechanického inženýrství zajišťujeme doma i v zahraničí.

Více informací

Ochranné známky

Svým klientům pomáháme chránit jejich jedinečnost zejména prostřednictvím registrací ochranných známek a designů. Díky bohatým zkušenostem s praxí více jak 25 let v oboru Vám zajistíme to nejlepší řešení pro ochranu Vašich označení.

Více informací

Obchodní a korporátní právo

Vytváříme právní zázemí pro podnikatele, ať se naše služby týkají přípravy smluv s obchodními partnery, nebo se vztahují k formě či předmětu jejich podnikání, řeší vztahy mezi společnostmi a jejich orgány a společníky, nebo mezi sebou navzájem.

Více informací

Vymáhání práv z duševního vlastnictví

Duševní vlastnictví je nehmatatelná, avšak o to důležitější součást podnikání. Díky spolupráci patentových zástupců s advokáty můžeme poskytovat efektivní právní pomoc ve všech střetech, ke kterým v oblasti duševních práv dochází.

Více informací

Soutěžní právo

Tržní prostředí a soutěžení mezi podnikateli je hnacím motorem růstu ekonomiky, pokud má hospodářská soutěž svá pravidla a pevný rámec. Obranou proti nekalým praktikám, které jsou v rozporu s dobrými mravy, je právo proti nekalé soutěži.

Více informací

Autorská práva a doménové spory

Díla literární, umělecká a vědecká nelze volně užít bez souhlasu autorů nebo nositelů práv. Nelze také obsahem webové stránky nebo i zvoleným názvem domény zasahovat do práv vlastníkům dřívějších autorských práv a/nebo práv na označení.

Více informací

Občanské právo

Vyřešíme problémy, které vás trápí v soukromé sféře vztahů, ať už se jedná o majetkové vztahy fyzických nebo právnických osob, vztahy mezi fyzickými osobami, právnickými osobami a státem a dále vztahy vyplývající z práva na ochranu osobnosti.

Více informací

Licenční právo a převody technologií

Držitelé práv duševního vlastnictví mohou využívat svá práva udělováním licencí na určitou technologii. Transfery technologií zpravidla zvyšují hospodářskou výkonnost a podporují hospodářskou soutěž.

Více informací

Pracovní právo

Pokud potřebujete řešit vztahy související s výkonem práce, jako je pracovní poměr, dovolená, mzda, odpovědnost za škodu, ochranu zdraví, obraťte se na nás. Zajišťujeme také pracovní povolení a víza pro cizince včetně jednání na příslušných úřadech.

Více informací

Jaké právní služby hledáte?

Připravili jsme pro Vás odpovědi na nejčastější otázky, které si naši klienti kladou. Otázky jsme rozdělili do tematických sekcí, abychom Vám pomohli najít rychlé a snadné odpovědi pro zvolení právního kroku, který je zapotřebí řešit. Chceme Vám pomoci se zorientovat v možnostech, které Vám právo nabízí. Více o tématu je možné se dozvědět formou konzultace v rámci poskytování právních služeb.Ochranné známky

Zajímá Vás ochrana označení? Ptejte se a my odpovíme. Pokud jste odpověď na svůj dotaz nenašli, napište nám. Postupně do sekce přidáváme další odpovědi a stávající otázky aktualizujeme podle potřeb klientů.

Více informací

Patenty na vynálezy

Zajímá Vás vynálezecká činnost? Potřebujete ochranu pro své vynálezy? Ptejte se a my odpovíme. Pokud jste odpověď na svůj dotaz nenašli, napište nám. Postupně do sekce přidáváme další odpovědi a stávající otázky aktualizujeme podle potřeb klientů.

Více informací

Designy a průmyslové vzory

Zajímá Vás ochrana designu výrobku? Ptejte se a my odpovíme. Pokud jste odpověď na svůj dotaz nenašli, napište nám. Postupně do sekce přidáváme další odpovědi a stávající otázky aktualizujeme podle potřeb klientů.

Více informací

Autorské právo

Zde se zaměřujeme na poskytování obecného přehledu a principů týkající se autorského práva a dalších aspektů ochrany duševního vlastnictví, které s autorským právem souvisejí. Postupně do sekce přidáváme další odpovědi a stávající otázky aktualizujeme podle potřeb klientů.

Více informací

Spory z průmyslových a duševních práv

Máte problém s kopírováním Vašich průmyslových a duševních práv? Máte pocit, že konkurence jedná v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže a nevíte si s tím rady? Ptejte se a my odpovíme. Pokud jste odpověď na svůj dotaz nenašli, napište nám. Postupně do sekce přidáváme další odpovědi a stávající otázky aktualizujeme podle potřeb klientů

Více informací

Domény

Je důležité chránit své duševní vlastnictví, včetně domén, aby se zabránilo ztrátě zákazníků a reputace. Jaké problémy se v souvislosti s doménami mohou vyskytnout? Ptejte se a my odpovíme. Pokud jste odpověď na svůj dotaz nenašli, napište nám. Postupně do sekce přidáváme další odpovědi a stávající otázky aktualizujeme podle potřeb klientů.

Více informací

Zajímavosti ze světa paragrafů

5
zář

Kvalitní potraviny a jejich značky

Jak poznat kvalitní jídlo? Kdo spravuje značky kvality?

31
kvě

Srovnání národní a mezinárodní patentové ochrany - nově s evropským patentem s jednotným účinkem

Dne 24.5.2023 proběhl na Ministerstvu průmyslu a obchodu seminář na téma "Inovace v čase krize", s prezentací JUDr. Petry de Brantes, advokátky a společníka KOREJZOVA LEGAL.

Česká republika

+ 420 246 090 111+ 421 246 090 111

Korunní 810/104E, 101 00 Praha 10Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Napište nám

Česká republika

Zástupci

Marie Kronusová

Advokátní koncipient

Ochrana průmyslových práv, nekalá soutěž, obchodní právo ale i další oblasti, jako je rodinné právo.

246 090 120
mkronusova@korejzova.cz

Petr Ječmen

Patentový zástupce, Evropský patentový zástupce

Ochrana průmyslových práv, zejm. patentů a užitných vzorů v oboru chemie, biochemie a molekulární genetiky

246 090 136
PJecmen@korejzova.cz

Petra de Brantes

Advokátka a společník

Právo průmyslového a duševního vlastnictví, nekalá soutěž, licenční smlouvy, autorské právo, obchodní právo, pracovní a rodinné právo

246 090 125
Pdebrantes@korejzova.cz

Zdeňka Korejzová

Advokátka a společník

Právo průmyslového a duševního vlastnictví, nekalá soutěž, licenční smlouvy, obchodní a rodinné právo

246 090 111
info@korejzova.cz

Naše kancelář finančně podporuje

V případě dotazů nám volejte na mobil +420603448850 nebo nás kontaktujte písemně