Aktuality

Chceme být stále o krok napřed...

KOREJZOVA LEGAL v.o.s.

Aktuality ze světa průmyslových a duševních práv


5
zář
Kvalitní potraviny a jejich značky

Kvalitní potraviny a jejich značky

Jak poznat kvalitní jídlo? Kdo spravuje značky kvality?

31
kvě
Srovnání národní a mezinárodní patentové ochrany - nově s evropským patentem s jednotným účinkem

Srovnání národní a mezinárodní patentové ochrany - nově s evropským patentem s jednotným účinkem

Dne 24.5.2023 proběhl na Ministerstvu průmyslu a obchodu seminář na téma "Inovace v čase krize", s prezentací JUDr. Petry de Brantes, advokátky a společníka KOREJZOVA LEGAL.

30
kvě
Evropský patent s jednotným účinkem od 1. června 2023 v 17 zemích EU

Evropský patent s jednotným účinkem od 1. června 2023 v 17 zemích EU

Systém jednotné patentové ochrany zavedla Evropská unie, proto se ho nemohou účastnit nečleni EU, jako je Švýcarsko, Norsko a Turecko, a po Brexitu i Velká Británie. Kromě toho se nového systému nebudou účastnit ani Chorvatsko, Polsko, Španělsko, ačkoliv jsou státy EU. Česká republika Dohodu o Jednotném patentovém soudu (UPCA) zatím neratifikovala, proto jednotný patent na území ČR ještě platit nebude. Uživatelé z ČR však mohou o jednotný patent žádat s tím, že jednotný patent se bude týkat těch členských států EU, které Dohodu ratifikovaly. K 1. červnu 2023 se nového systému zúčastní 17 členských zemí EU, půjde o Rakousko, Belgii, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francii, Německo, Itálii, Lotyšsko, Litvu, Lucembursko, Maltu, Nizozemsko, Portugalsko, Slovinsko a Švédsko.

10
kvě
Evropský patent s jednotným účinkem

Evropský patent s jednotným účinkem

Od 1. června 2023 zahájí svoji činnost Jednotný patentový soud (UPC) a bude tím zároveň spuštěn celý systém jednotné patentové ochrany (UPP) v Evropě. Jednotný patent je právní titul, který poskytne jednotnou ochranu ve všech zúčastněných zemích na základě jednotného kontaktního místa, což poskytne obrovské nákladové výhody a sníží administrativní zátěž, zejména co se týče každoročních poplatků za obnovu.

27
bře
Důkazy prokazující řádné užívání ochranné známky

Důkazy prokazující řádné užívání ochranné známky

Důkazy o užívání musí prokázat jasnou spojitost mezi řádným užíváním ochranné známky a příslušnými výrobky a službami. Známka musí být užívána veřejně a navenek a lze připustit předložení důkazů prokazujících užívání třetími osobami, tj. byla-li ochranná známka užívána se souhlasem vlastníka, např. ze strany nabyvatele licence, přidružených nebo dceřiných společností, distribuční společností a nebo užití zprostředkovatelem.

V případě dotazů nám volejte na mobil +420603448850 nebo nás kontaktujte písemně