IP Scan

IP Scan v praxi znamená, že provedeme diagnózu Vašeho obchodního modelu a na jejím základě Vám poskytneme kompletní analýzu duševního vlastnictví ve  Vašem podniku. Vy se tak dozvíte, zda je vhodné si například registrovat ochrannou známku, sjednat mlčenlivost s dodavateli, zkontrolovat autorská práva, či nastavit ochranu obchodního tajemství. Závěrečná zpráva s postupy ochrany je dodatečně zaslána na Úřad průmyslového vlastnictví pro kontrolu kvality.

V rámci služby IP Scan obdržíte tyto informace:

  • Jaká ochrana duševního vlastnictví se Vás týká
  • Jaká rizika jsou s nimi spjata
  • Další postup a optimální strategie ochrany

Má-li Váš podnik méně než 50 zaměstnanců s obratem nepřesahujícím 50 milionů EUR, můžete žádat o grant ve výši 90%. Za službu, která má fixně určenou cenu 900 EUR tedy zaplatíte pouze 90 EURFond SME Vám poskytne 810 EUR z celkové částky. Žádost podáme z Vás, potřebujeme jen následující doklady:

  • Detaily bankovního účtu (IBAN, BIC/SWIFT, datum otevření účtu, držitel účtu)
  • Výpis z bankovního účtu
  • Dokument osvědčující zápis v obchodním rejstříku a IČ (např. Osvědčení o registraci k DPH)
  • Čestné prohlášení o využití služeb externího zástupce

Každý rok je do Fondu MSP udělen určitý rozpočet. Po vyčerpání dotací za daný rok je příjímání žádostí ukončeno. 

Požádat o cenu

V případě dotazů nám volejte na mobil +420603448850 nebo nás kontaktujte písemně