Ochranné známky a designy

Zajišťujeme ochranu všech práv na označení, zejména registrace ochranných známek a designů (průmyslových vzorů) v řízeních před národními či mezinárodními a regionálními zápisnými úřady. Prostřednictvím registrovaných práv pomáháme svým klientům chránit jejich jedinečnost. Díky dlouholeté spolupráci se zástupci v jiných zemích zajistíme ochranu práv na označení prakticky v kterémkoliv státě světa.

V rámci ochranných známek nabízíme tyto právní služby:

  • Posouzení zápisné způsobilosti ochranných známek, či schopnosti zápisu průmyslových vzorů z hlediska novosti a individuální povahy,  
  • Spolupráci s grafiky při tvorbě nových ochranných známek,
  • Provádění rešerší ve známkových a designových databázích systému Wolters Kluwer®,
  • Zastupování klientů v řízeních o zápis ochranných známek, průmyslových vzorů (designů) a označení původu výrobků, včetně zatřídění ochranných známek a designů,
  • Sledování termínů obnovy platnosti zapsaných práv na označení, včetně plateb správních poplatků,
  • Zápisy změn v rejstříku (změna názvu či adresy, převod práv, zápis licence),
  • Znalecké posudky v oblasti oceňování hodnoty práv na označení.
Požádat o cenu

V případě dotazů nám volejte na mobil +420603448850 nebo nás kontaktujte písemně