Monitoring

Monitoring je služba vlastníkům ochranných známek,jejímž cílem je napadnout konfliktní zveřejněná označení námitkami dříve než dojde k jejich zápisu do rejstříku ochranných známek. Pomocí této služby zjistíte stav v registru na daném území a můžete odhalit v zárodku podobná označení, která by mohla v budoucnu způsobovat značné ekonomické ztráty a vyhnete se úředním či jiným řízením a dalším nákladům, které by provázely boj proti již zavedené, registrované a používané podobné ochranné známce.

V rámci služby Monitoring nabízíme:

  • Aktivní proces obrany proti zneužívání ochranných známek ze strany dalších soutěžitelů na trhu.
  • Včasnost zásahu proti zápisu zveřejněného konfliktního označení.
  • Monitoring provádíme standardně v rámci České i Slovenské republiky, nabízíme doplnění na celé území EU za zvýhodněnou cenu.
  • Je možné provádět monitoring v konkrétních zemích a cílové země si sestavit podle vlasntích obchodních zájmů.
  • Služba MONITORING je prováděna elektronicky, chyba lidského fakturu je zda vyloučena.
  • Záchyt kolizního označení obsahuje právní názor a odhad šancí na úspěch.
  • Pokud je to možné, nabízíme smírné řešení konfliktu. 
  • Rozhodnutí, zda následně námity podat, je vždy obchodním rozhodnutím klienta.

.

 

Požádat o cenu

V případě dotazů nám volejte na mobil +420603448850 nebo nás kontaktujte písemně