Co přináší novela známkového zákona – Certifikační ochranné známky „volume 3“

23. listopadu 2018 16:07

Novela známkového zákona přináší do našeho právního řádu od ledna 2019 nový typ ochranné známky, k individuální a kolektivní ochranné známce přibývá známka certifikační. Marné volání po zakotvení certifikačních ochranných známek, které nikdy nebyly v našich zákonech upraveny, bylo nakonec vyslyšeno.

Co přináší novela známkového zákona – Certifikační ochranné známky  „volume 3“

V poválečném československém známkovém zákoně č. 8/1952 Sb. nebyly ještě upraveny typy ochranných známek, předpokládal jen klasickou ochranu pomocí individuální ochranné známky. V roce 1988 byl přijat nový známkový zákon č. 174/1988 Sb., který nově upravil dva typy ochranných známek individuální a kolektivní, ačkoliv již tenkrát byl vznesen požadavek na zakotvení certifikační známky. Poptávka na rozšíření typů známek o certifikační známku se opakovala při každé další novele, v roce 1995, kdy byl schválen zákon č. 137/1995 Sb., i v roce 2003. Dnes platný zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb. je předmětem transpoziční novely a bude konečně od ledna 2019 obsahovat nový typ certifikační známky.

Cílem zapsaných certifikačních známek je představovat záruku konkrétních vlastností určitých výrobků a/nebo služeb. Je známkou toho, že výrobky a/nebo služby, které jsou jí označené, splňují kritéria, jež jsou stanovena v pravidlech pro užívání. Za kontrolu kvality zodpovídá vlastník certifikační ochranné známky, a to bez ohledu na to, který uživatel dotčené výrobky a služby ve skutečnosti vyrábí či poskytuje a certifikační ochrannou známku doopravdy užívá.

Certifikační ochranné známky se liší od individuálních tím, že neodlišují jednoho uživatele od jiného, ale klade určité podmínky pro vlastnosti výrobků a/nebo služeb, které různí uživatelé pod stejným označením poskytují. Uživatelé, kteří certifikační známky používají, nejsou vlastníky certifikačních známek. Ochrannou známku vlastní certifikační autorita, která však tuto známku nesmí používat, ale může poskytovat licence k užívání certifikační známky uživatelům, kteří splní certifikační podmínky vyjádřené v „pravidlech pro užívání certifikačních ochranných známek“.

Pravidla pro užívání certifikačních ochranných známek musí obsahovat:

  1. údaje o totožnosti přihlašovatele,
  2. prohlášení, že přihlašovatel splňuje požadavky stanovené v § 40a odst. 2,
  3. znění, plošné vyobrazení nebo jiné vyjádření certifikační ochranné známky,
  4. výrobky nebo služby, na které se certifikační ochranná známka vztahuje,
  5. vlastnosti výrobků nebo služeb, které mají být certifikační ochrannou známkou certifikovány, například materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvalita nebo přesnost,
  6. podmínky užívání certifikační ochranné známky, včetně sankcí,
  7. osoby oprávněné užívat certifikační ochrannou známku a
  8. způsoby testování vlastností výrobků nebo služeb a dohlížení na užívání certifikační ochranné známky.“

Více informací lze nalézt na stránkách EUIPO https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/certification-marks?fbclid=IwAR0ZWY2coTvPVPfiihahiuwAgsBl2d0haVkvz_nezCJLhte1DahfAjWZyqQ.

V případě dotazů nás kontaktujte