Sporná agenda

V oblasti sporné agendy poskytujeme komplexní právní služby související duševního vlastnictví – zejména:

  • Ve sporech o porušení práv k ochranné známce, patentu, užitnému a průmyslovému vzoru, k firmě (obchodnímu jménu)
  • Zastupování ve sporech z nekalé soutěže (vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, klamavá reklama atd.)
  • Zastupování v autorskoprávních sporech – zastupování autorů v soudním i mimosoudním řízením při uplatňování jejich nároků podle autorskoprávních předpisů.
  • Zastupování ve sporech z práv na ochranu osobnosti – žaloby na ochranu osobnosti, dobré pověsti fyzických a právnických osob.
  • Komplexní právní pomoc a poradenství v oboru práv duševního vlastnictví
Požádat o ceník

V případě dotazů nás kontaktujte