Patenty a užitné vzory

V oblasti patentů a užitných vzorů nabízíme tyto služby:

  • Zastupování v řízení o přihlášce vynálezu v ČR a SR prostřednictvím národního patentu, v Evropě a dalších zemích prostřednictvím Evropského patentu, případně pomocí Mezinárodní patentové přihlášky PCT, provedení rešerše a posouzení patentovatelnosti, tj. splnění podmínek novosti a vynálezecké činnosti, zpracování popisu vynálezu, patentových nároků, anotací a výkresů.
  • Zajištění registrace užitných vzorů v ČR a SR.
  • Zajištění registrace dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva.
  • Sledování doby platnosti patentů, užitných vzorů a dodatkových osvědčení, zajištění plateb poplatků za prodloužení.
  • Zápis změn v rejstříku patentů (změna názvu či adresy, převod práv, zápis licence).
  • Zastupování ve všech typech sporných řízení (řízení o zrušení patentu, řízení o výmazu užitného vzoru, řízení o určení původcovství, spolumajitelství, spory o odměny poskytované v souvislosti s vynálezy, užitnými vzory, řízení určovací atd.)
Požádat o ceník

V případě dotazů nás kontaktujte