Evropský patent s jednotným účinkem od 1. června 2023 v 17 zemích EU

30. května 2023 17:46

Systém jednotné patentové ochrany zavedla Evropská unie, proto se ho nemohou účastnit nečleni EU, jako je Švýcarsko, Norsko a Turecko, a po Brexitu i Velká Británie. Kromě toho se nového systému nebudou účastnit ani Chorvatsko, Polsko, Španělsko, ačkoliv jsou státy EU. Česká republika Dohodu o Jednotném patentovém soudu (UPCA) zatím neratifikovala, proto jednotný patent na území ČR ještě platit nebude. Uživatelé z ČR však mohou o jednotný patent žádat s tím, že jednotný patent se bude týkat těch členských států EU, které Dohodu ratifikovaly. K 1. červnu 2023 se nového systému zúčastní 17 členských zemí EU, půjde o Rakousko, Belgii, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francii, Německo, Itálii, Lotyšsko, Litvu, Lucembursko, Maltu, Nizozemsko, Portugalsko, Slovinsko a Švédsko.

Evropský patent s jednotným účinkem od 1. června 2023 v 17 zemích EU

Země, které již ratifikovaly

Připojí se později

Nepřipojí se

Rakousko

Lotyšsko

Kypr

Chorvatsko

Belgie

Litva

Česká republika

Polsko

Bulharsko

Lucembursko

Řecko

Španělsko

Dánsko

Malta

Maďarsko

Estonsko

Nizozemsko

Irsko

Finsko

Portugalsko

Rumunsko

Francie

Slovinsko

Slovensko

Německo

Švédsko

7 zemí

Itálie

17 zemí

Celkem 24* zemí

V případě dotazů nám volejte na mobil +420603448850 nebo nás kontaktujte písemně