Evropský patent s jednotným účinkem

10. května 2023 16:12

Od 1. června 2023 zahájí svoji činnost Jednotný patentový soud (UPC) a bude tím zároveň spuštěn celý systém jednotné patentové ochrany (UPP) v Evropě. Jednotný patent je právní titul, který poskytne jednotnou ochranu ve všech zúčastněných zemích na základě jednotného kontaktního místa, což poskytne obrovské nákladové výhody a sníží administrativní zátěž, zejména co se týče každoročních poplatků za obnovu.

Evropský patent s jednotným účinkem

Od 1. června 2023 zahájí svoji činnost Jednotný patentový soud (UPC) a bude tím zároveň spuštěn celý systém jednotné patentové ochrany (UPP) v Evropě. Jednotný patent je právní titul, který poskytne jednotnou ochranu ve všech zúčastněných zemích na základě jednotného kontaktního místa, což poskytne obrovské nákladové výhody a sníží administrativní zátěž, zejména co se týče každoročních poplatků za obnovu.

Již před spuštěním jednotného patentového systému,  od 1. ledna 2023 je možné podat po zveřejnění oznámení o udělení evropského patentu ve Věstníku EPO žádost o jednotný účinek evropského patentu v tzv. počátečním období („sunrise period“)– umožňuje, aby systém ihned začal fungovat.

Lhůta pro podání žádost o jednotný účinek je 1 měsíc od udělení evropského patentu. Do konce této lhůty je nutné také předložit překlad EP do angličtiny nebo do francouzštiny či němčiny,  pokud byla patentová přihláška v angličtině. Je také možné požádat o validaci v ostatních zemích, které nejsou členy systému jednotné patentové ochrany, nebo do zemí, které ještě neratifikovaly dohodu a Jednotném patentovém soudu.  Lhůta pro validaci evropského patentu podle stávajících pravidel Evropské patentové úmluvy zůstává tříměsíční.

Systém jednotné patentové ochrany je přístupný jen členským zemím Evropské Unie, nemohou se ho účastnit neunijní státy, včetně Velké Británie a dalších zemí jako je Švýcarsko, Norsko a Turecko, ačkoliv jsou členy Evropské patentové úmluvy EPC.

Kromě toho se nového systému nebudou účastnit ani Chorvatsko, Polsko, Španělsko, ačkoliv jsou státy EU.

Česká republika Dohodu o Jednotném patentovém soudu (UPCA) zatím neratifikovala, jednotný patent zatím na území ČR platit nebude.

Uživatelé z ČR však mohou o jednotný patent žádat s tím, že jednotný patent se bude týkat těch členských států EU, které Dohodu ratifikovaly.

K 1. červnu 2023 se nového systému zúčastní 17 členských zemí EU, půjde o Rakousko, Belgii, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francii, Německo, Itálii, Lotyšsko, Litvu, Lucembursko, Maltu, Nizozemsko, Portugalsko, Slovinsko a Švédsko. 

Více o členských zemích jednotného patentového systému

V případě dotazů nám volejte na mobil +420603448850 nebo nás kontaktujte písemně